Being Perfect – חזרה מפתיעה

״טוב, כבר מתחיל להיות מאוחר״ ,  ניערה מעליה את המבוכה הרגעית בעודה מעמידה פנים כי הכל כתמול שלשום וכי אינה צריכה להתאמץ להסתיר את הסערות המתחוללות בליבה.

״כן״, אמר ולא יסף בהרגישו את התסכול המוכר חוזר אליו כל אימת שניסה לתקשר עם בחורה יפה. מתכנס עוד יותר בתוך בועתו האוטיסטית.

הדרך נדמתה כאילו לא תיגמר לעולם, כשהשתיקה מרעימה באוזניהם ובליבותיהם.

הם הגיעו למחתרת ששכנה במרתף שכאילו לקוח מאותם סרטי אקשן אמריקאיים שכל כך אהב לצפות בהם כילד.

דליה הגיבה ראשונה : "בני ?! ״

בני גנץ בכבודו ובעצמו ישב על הכסא וחיוך משובה מרוח על שפתיו.

דליה חשה כאילו נשימתה נעתקה : ״ סליחה על השאלה, אבל אתה לא אמור להיות מממ… זכרונך לברכה ״?

הוא צחק. ״ ידעתי מה שרה מתכננת מבעוד מועד ודאגתי לזייף את מותי ברוסיה״ .

״אז אני מניחה שגם ממשלת רוסיה היא חלק מהזיוף המאוד אותנטי הזה ?״ שאלה בעוקצנות.

״בוודאי, היינו צריכים להעמיד פנים שהכל אמיתי כדי שאוכל להסתתר פה עד שהמחתרת תוכל לבצע את התמרון המשובח שביצעתם אתמול. ״

״אז אתה איש המסתורין שמאחורי המבצע המבריק !״ קראה בקול של ילדה נלהבת.

דניאל תלה בה עיניים נדהמות – זו הפעם הראשונה שראה בה את הצד הזה.

״אכן ועכשיו כשהכל מוכן ושרה נתניהו ומירי רגב מחוסלת , אני יכול לצאת מהמחבוא ולבשר לעולם שאני פה ומוכן לחזור לקחת את השליטה , אז מה הפסדתי ?״ שאל בחיוך .